Mer råtallolja kvar

Råtalloljan från Arozona Chemicals utsläpp fortsätter att ställa problem. Oljan har sjunkit till botten i större omfattning än man tidigare känt till. Oljan är nästan helt borta från stränder och bryggor. Men på havsbotten finns bitvis tjocka lager kvar. Det gör att saneringen drar än mer ut på tiden.

– Det kommer att ta mer tid än vi trodde, säger Ingrid Håstad på konsultföretaget Sweco till Söderhamns-Kuriren i dag.

Oljan på stränder, öar, bryggar och båthus är nästan helt borta. På havsbotten har dock oljesanerarna upptäckt tjocka lager av olja.

– Det är mer olja än vad vi visste som har bäddat ner sig i sedimenten på botten, fortsätter hon.

Herman Claesson, miljöinspektör på Söderhamns kommun, understryker att saneringen ska pågå tills oljan är borta.

– Jag tror inte vi blir klara i sommar, konstaterar han i Kuriren.

Söderhamns skärgård känner alltså fortfarande av Arizona Chemicals utsläpp av råtallolja den 20 december 2011. Då sprang en av Arizona Chemicals cisterner läck: 800 000 liter olja rann ut i skärgården utanför Sandarne.

Saneringen, som från början skulle ha varit klar sommaren 2012, ser nu ut att fortsätta även under 2015.

Den 3 april 2014 trodde Hälsingekusten.se att sommaren 2014 sannolikt skulle bli saneringens sista säsong. Så ser inte ut att bli fallet. Fortsättning följer.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Arizona Chemicals oljeutsläpp och dess efterverkningar: Fortsatt oljesaneringTallolja mest problem för TallskärOljesanering även 2014Arizona bygger nyttSanering tar än mer tidSaneringen tar mer tidAnnan typ av cistern i dagOljesanering tar två årNya tag i oljesaneringNytt oljeutsläpp i SandarneUtdragen oljesaneringRåtallolja bestående problemRåtalloljan fortsatt problemTvåhundra fågelhjälpare redoDyr och sen oljesaneringOljesanering med problemVar finns råtalloljan? och Storm- och oljekaos på kusten.

Jörgen Bengtson