Forsatt oljesanering

Söderhamns skärgård lider fortfarande av Arizona Chemicals utsläpp av råtallolja julhelgen 2011. Saneringen, som från början skulle ha varit klar sommaren 2012, går nu in på sin tredje sommarsäsong.

Under större delen av april pågår en oljeinspektion i Söderhamns skärgård, efter Arizona Chemicals stora oljeutsläpp utanför Sandarne.

Sol, vind, is och snö har skyndat på den naturliga nedbrytningen av den relativt miljövänliga råtalloljan. Just nu synar Havs- och vattenmyndighetens oljejour skärgården. Oljejourens inspektörer studerar och registrerar var det fortfarande finns oljerester kvar.

Oljejouren gör sina inspektioner höst och vår. I år ska den fingranska 62 områden från Djupvik till Skatrevet och fyrtiotalet öar. Totalt ska Oljejouren syna av cirka 30 000 meter kust och strand. Inspektörerna lyfter på stenar och växtlighet, synar stenkistor och bryggor, kollar båthus och andra byggnader, granskar kobbar och skär. De fotograferar och dokumenterar vad de ser och jämför sedan detta med tidigare dokumentation.

Inspektörerna ska analysera om saneringen har varit tillräcklig eller om det behövs ytterligare sanering.

– Vi ser tydliga rester av oljan. Men det spontana intrycket är att det ser bra ut, bättre än förväntat, säger en av inspektörerna, Ingrid Håstad, till Söderhamns-Kuriren (2 april 2014).

Sannolikt blir sommaren 2014 saneringens sista säsong.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Arizona Chemicals oljeutsläpp och dess efterverkningar: Tallolja mest problem för TallskärOljesanering även 2014, Arizona bygger nytt, Sanering tar än mer tidSaneringen tar mer tid, Annan typ av cistern i dag, Oljesanering tar två årNya tag i oljesaneringNytt oljeutsläpp i Sandarne, Utdragen oljesanering, Råtallolja bestående problem, Råtalloljan fortsatt problemTvåhundra fågelhjälpare redo, Dyr och sen oljesaneringOljesanering med problemVar finns råtalloljan? och Storm- och oljekaos på kusten.

Jörgen Bengtson