Nya vårtecken

Kalla nätter till trots, vårtecknen fortsätter att komma. I går började sjösättningen i Söderhamns motorsällskap (SMS). I dag sjösatte Söderhamns kommun sitt skärgårdsfartyg m/s Hulda. Runt Sveriges kuster är Sjöfartsverket igång med vårutprickningen.

När isen har gått, skrider Sjöfartsverket till verket. Sedan några veckor genomför Sjöfartsverket sin årliga översyn av farledssystemet, så att alla utprickningar under våren ska vara i gott skick efter vintern.

När våröversynen är klar, kommer Sjöfartsverket att ha sett över närmare 6 000 flytande sjösäkerhetsanordningar såsom prickar och bojar. Sjöfartsverket ersätter de som isar och stormar har tagit, kontrollerar positionerna på dem som finns kvar och byter skadat material.

Våröversynen tar vanligtvis cirka fyra till sex veckor per område. Innan arbetet är klart, går det inte helt säkert att lita på de flytande sjösäkerhetsanordningarna. Sjöfartsverket publicerar löpande vilka områden som är färdiga på sidan vårutprickning på www.sjofartsverket.se.

En hel del utprickningar och farleder sköter kommunerna. På Hälsingekusten är det arbetet redan i gång eller avslutat. Söderhamn gjorde klart kontroll och underhåll av farlederna den 1 april.

Jörgen Bengtson