Stopp för kustväg

Den tänkta kustvägen Lönnångersfjärden–Mellanfjärden riskerar att inte bli av. I torsdags hade berörda sakägare ett möte med Lantmäteriet.

Utfallet av det mötet är att ägarna till den befintliga Koffsandsvägen på 1 950 meter – som genom en förlängning norrut skulle binda samman Lönnångersfjärden med Mellanfjärden – inte ser nyttan med en ny väg. Detta håller förrättningslantmätaren Hans Rudhe med om.

Nordanstigs kommun vill ha den nya vägen på 2 500 meter, som tillsammans med Koffsandsvägen skulle ge Nordanstig en sammanhållen kustväg. Nordanstigs förra kommunchef, Thord Wannberg, har i flera år arbetat med att få den nya vägen till stånd. Han ger inte upp slaget efter torsdagens möte, utan säger till Hudiksvalls Tidning (5 april 2014):

– Frågan om kustvägssträckan har funnits i så många år, nu var vi så nära. Men nu ger vi inte upp, säger han och fortsätter:

– Både kommunalekonomiskt, för hemtjänst, räddningstjänst och skolskjutsar skulle det tillföra mycket – men även för näringarna längs kusten. Samtidigt förstår jag kostnadsaspekten för mark- och stugägare, säger han.

Förrättningslantmätaren Hans Rudhe släpper inte frågan. Han fortsätter förrättningen, som mycket väl kan leda till att Koffsandsvägen och dess tänkta förlängning blir en gemensamhetsanläggning (GA).

– Jag har inte hittat något som talar emot att bilda en GA, säger han till HT.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om arbetet med att få en sammanhållande kustväg i Nordanstig: Steg mot ny kustväg (12 mars 2013), Snart klart med kustväg (26 januari 2013), Nytt steg mot kustväg (15 september 2012), Nordanstig får hel kustväg (21 augusti 2012) och Samlad kustväg i Nordanstig? (21 april 2011).

Jörgen Bengtson