Steg mot ny kustväg

Nordanstig har tagit ytterligare ett steg mot att få en sammanhållande kustväg från Mellanfjärden till Lönnångersfjärden. Kommunstyrelsen har anslagit 450 000 kronor till Lönnånger-Mellanfjärdens vägsamfällighetsförening.

Kommunen villkorar bidraget med att Trafikverket ger statsbidrag på 2 505 000 kronor, som vägsamfälligheten sökt.

Den felande länken i Nordanstigs kustväg är 4,5 kilometer väg från Lönnånger norrut till Mellanfjärden.

Nordanstig har en landsväg längs nästan hela kusten. Den näst sista delen av kustvägen är sträckan som nu verkar att bli verklighet, Lönnångersfjärden–Mellanfjärden.

En vägsamfällighet bildades förra året på sträckan Lönnångersfjärden–Mellanfjärden. Vägsträckan är 4 450 meter, varav 1 950 meter är befintlig väg som den nya vägsamfälligheten ska lösa in och rusta upp. Till detta kommer anläggning av ny väg på 2 500 meter för drygt tre miljoner kronor, där tanken är att Trafikverket, kommunen och berörda fastighetsägare ska dela på kostnaden.

Förhoppningen är att få vägen – som blir fyra meter bred och till en början får grusbeläggning – klar till sensommaren, i augusti.

Den sista delen av kustvägen är sträckan Lönnångersfjärden–Morängsviken. När den vägen kan bli verklighet, som i förlängningen binder samman kustvägen med Stocka, är oklart.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om arbetet med att få en sammanhållande kustväg i Nordanstig: Snart klart med kustväg (26 januari 2013), Nytt steg mot kustväg (15 september 2012), Nordanstig får hel kustväg (21 augusti 2012) och Samlad kustväg i Nordanstig? (21 april 2011).

Jörgen Bengtson