Havet snart istäckt

Det må vara varma dagar med vår i luften till och från, men till havs blir vintern allt mer intensiv. Isen täcker nu nästan hela norra Östersjön. Enligt SMHI:s iskarta breder isen ut sig den här veckan, så det bara kommer att finns isfritt hav i mitten av Bottenhavet, i höjd med Hälsingland.

Isen fortsätter att växa, trots soliga dagar. Kombinationen kalla nätter och svaga vindar gör att havet fryser till och att isen täcker allt större ytor.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), som håller koll på isläget, tror att hela Bottenhavet inom kort kommer att vara täckt av is.

Begreppsförvirringen kan vara stor om vad norra Östersjön omfattar. Från norr till söder är denna del av Östersjön indelad i Bottenviken, Norra Kvarken, Bottenhavet, Södra kvarken, Ålands hav och Skärgårdshavet.

Jörgen Bengtson