Iggesundsfjärden allt renare

Förr var pappersmassaindustrin en stor miljöbov. Så är det inte längre i Iggesund. Minskade utsläpp gör att Iggesundsfjärden blir allt renare, med havsalger som frodas och fisk som åter är ätlig.

Bottenfaunan och bottenfloran har återhämtat sig efter årtionden av giftutsläpp och har i dag en nivå som inte funnits under hela 1900-talet. Utvecklingen under de senaste åren talar sitt tydliga språk.

Utsläppen till vatten har mellan 2008 och 2011 minskat med upp till två tredjedelar : fosfor från 15 till 4,6 ton, kväve från 136 till 66 ton, COD (organisk substans) från 8 800 till 4 600 ton, suspenderande ämnen från 1 920 till 931 ton och AOX (klorerad organisk substans) från 66,3 till 51,1 ton.

Resultatet av detta är att känsliga arter som ishavsgråsugga, östersjömussla och blåtång återvänt till Iggesundsfjärden. Havsörnar är åter vanliga, vilket är ett bevis på att de marina algerna frodas. Abborren är redo att bli middagsmat.

Miljöchefen på Iggesunds bruk, Anna Mårtensson, är nöjd med utvecklingen:

– Samtidigt som vi har den högsta produktionen i brukets historia har vi de lägsta utsläppen i vatten, säger hon till Hudiksvalls Tidning (12/3 2013).

Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 15 mars 2013