Nordanstig får hel kustväg

Nordanstig har en kustväg – men bara norr om Mellanfjärden. Felande länk är sträckan Lönnångersfjärden–Mellanfjärden. Den kommer inom en nära framtid att få en väg, som gör att man kan köra från Lönnångersfjärden i söder till Ragvaldsnäs i norr.

Kommunstyrelsen har nu skrivit avtal med berörda markägare i Koffsan. Nästa steg är att ge Lantmäteriet i uppdrag att ta fram en vägdragning. Sedan väntar vägbygget.

– Det här är en oerhört viktig del i utvecklingen av vår kuststräcka, säger kommunalrådet Stig Eng (C) till Hudiksvalls Tidning i dag.

Jörgen Bengtson