Samlad kustväg i Nordanstig?

Nordanstig saknar en sammanhållen väg längs kusten. Men nu är en förlängning av den befintliga kustvägen på gång. Före sommaren ska projektet Förlängd kustväg, Lönnånger–Mellanfjärden–Morängsviken, vara färdigdiskuterat. Nästa år kan vägbygget bli verklighet till en kostnad av knappt två miljoner kronor.

Nordanstigs kommun och fastighetsägarna måste komma överens om att bilda en vägsamfällighet och finansiera vägbygget. Parterna är på god väg att komma överens. Förre kommunchefen Thord Wannberg håller i projektet och uttalar sig optimistiskt i dagens Hudiksvalls Tidning:

– Ambitionen är att vi innan sommaren ska hålla ett möte och bilda en vägsamfällighet. Detta är nödvändigt, eftersom det måste finnas en vägsamfällighet om man ska söka bidrag från Trafikverket, säger han.

– Min önskan är att komma igång med vägbygget nästa år, säger Thord Wannberg.

Förlängd kustväg hoppas också på bidrag från Region Gävleborg och eventuellt även från EU. Det finns ett övergripande projekt för att stärka turismen längs Hälsinge- och Gästrikekusten, Kustnära mötesplatser. Här är projekt Förlängd kustväg en av flera möjliga satsningar.

Han ser en utmaning i projektet, att balansera naturintressen mot samhällsnyttan. Han hoppas också att man ska kunna röja skog mellan väg och hav, ”så det går att se kusten från kustvägen”.

Jörgen Bengtson