Hölick bygger ut

Hölicks camping har blivit Hölick havsresort. I namnbytet ligger en förändring av campingen på Hornslandet från traditionell sommarcamping till åretruntcamping med planer på 23 stugor med hotellstandard. Tanken är att sälja andelar i stugorna, som blir bostadsrätter, och sedan få andelsinnehavarna att hyra ut dem till Hölick havsresort.

Häromveckan beviljade Hudiksvalls kommun detaljplan för Hölick camping. En stuga är byggd; tolv stugor i den norra delen mot Hölicksvägen står på tur. Sedan väntar tio stugor i en andra omgång.

Kommunen och länsstyrelsen har varit tuffa i sina krav. Hölick havsresorts ägare ficks skrinlägga sina gamla planer, banta stugornas höjd, minska boytan till maximalt 100 kvadratmeter samt göra området kring bäcken som rinner igenom campingen till naturmark istället för friluftsområde. En viktig förändring är att allemansrätten fortsatt kommer att råda i det nya stugområdet, det vill stugorna ska ligga på en camping och inte bli ett bostadsområde.

Jörgen Bengtson