Snart klart med kustväg

Nordanstig har en landsväg längs nästan hela kusten. I sommar kommer förhoppningsvis den näst sista delen av kustvägen på plats, Lönnångersfjärden–Mellanfjärden.

I dag måste kustresenärerna ut på Europaväg 4 och sträckan Harmånger–Jättendal, för här finns ingen farbar kustväg. I augusti kan de felande länken vara ersatt av en väg.

En vägsamfällighet bildades förra året på sträckan Lönnångersfjärden–Mellanfjärden. Vägsträckan är 4 450 meter, varav 1 950 meter är befintlig väg som den nya vägsamfälligheten ska lösa in och rusta upp. Till detta kommer anläggning av ny väg på 2 500 meter för drygt 2,5 miljoner kronor.

Finansieringen är inte klar än. Vägsamfälligheten har sökt bidrag hos Vägverket på 2 505 000 kronor och hos Nordanstigs kommun på 450 000 kronor. Om detta räcker är inte klart. Utöver detta ska fastighetsägare längs vägsträckan betala för vägen.

Förhoppningen är att få vägen – som blir fyra meter bred och till en början får grusbeläggning – klar till sensommaren.

– I bästa fall är vi igång i augusti, säger Thord Wannberg, tidigare kommunchef i Nordanstig, som är engagerad i vägprojektet, till Hudiksvalls Tidning i dag.

När de två kustsamhällena Lönnångersfjärden och Mellanfjärden får en sammanbindande väg, har Nordanstig fått en nära nog sammanhållen kustväg genom kommunen, från Lönnångersfjärden i söder till Ragvaldsnäs i norr. Detta är något som både kommunen och besöksnäringen välkomnar.

När det här delen av kustvägen är klar, ger sig Thord Wannberg med flera i kast med nästa felande länk, Lönnångersfjärden–Morängsviken. När den vägen kan bli verklighet, som i förlängningen binder samman kustvägen med Stocka, är oklart.

Ett problem med kustvägen genom Nordanstig är att man inte ser kusten, förutom på sträckan Mellanfjärden–Hårte. Det förändrar inte den vägen mellan Lönnångersfjärden och Mellanfjärden. Den kommer dock att ha några rastplatser med gångstig till havet.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrivit om vägplanerna, senast Nytt steg mot kustväg (15 september 2012).

Jörgen Bengtson