Nytt steg mot kustväg

I veckan tog Nordanstig ytterligare ett steg mot en kustväg mellan Lönnångersfjärden och Mellanfjärden. Nu är en vägsamfällighetsförening bildad.

Den felande länken på Nordanstigskusten är drygt två kilometer lång och går mellan Koffsan och övre delen av Grönviksvägen. Från Lönnångersfjärden till Koffsan löper en privat väg på fyra kilometer. Den enskilda vägen som nu är under bildande blir alltså drygt sex kilometer lång.

Det är inte helt klart att det blir en enskild väg mellan Lönnångersfjärden och Mellanfjärden. Det hänger på att statsbidraget blir minst 70 procent.

Om och när de två kustsamhällena Lönnångersfjärden och Mellanfjärden får en sammanbindande väg, har Nordanstig fått en nära nog sammanhållen kustväg genom kommunen, från Lönnångersfjärden i söder till Ragvaldsnäs i norr. Detta är något som både kommunen och besöksnäringen välkomnar.

Kommunalrådet Stig Eng (C) ser vägen som ”en oerhört viktig del i utvecklingen av vår kuststräcka”.

Hälsingekusen.se har tidigare skrivit om den planerade vägen, Nordanstig får hel kustväg (21 augusti 2012).

Jörgen Bengtson