Kust och hav i fokus

I dag startar ett två dagar långt riksmöte på Värmdö för Sveriges vattenorganisationer, med deltagare från bland annat Hälsingland. På mötet ska deltagarna diskutera miljön längs våra kuster, i skärgårdar och hav.

Programmet rymmer allt från övergripande havs- och vattenpolitik till skarvar och avloppsrening.

Sverige har ett nationellt program för god kvalitet i våra vatten. I arbetet med att uppnå dessa mål samarbetar stat och kommun med lokala aktörer och vattenorganisationer som vattenvårdsförbund, vattenförbund och vattenråd. Stat och kommun kan genom samverkan med frivilligorganisationer samla aktörer inom ett avrinningsområde, ett kustavsnitt, en sjö eller ett vattendrag, för att på så sätt nå större nytta och snabbare måluppfyllelse.

Hälsingekusten och länet som helhet är dåligt företrädd på konferensen. Men två deltagare kommer från Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund.

Riksmötet äger rum den 17–18 september på Djurönäset, Värmdö. En av huvudtalarna är miljöminister Lena Ek (C).

Programmet omfattar bland annat följande föredrag:
• Sälen och skarven i Östersjöns ekosystem
• Fisk i skärgården
• Kan vi rädda Östersjön med konstgjord andning
• Modern havs- och vattenpolitik
• Robust och klimatanpassad avloppsrening
• Baltic 2020 – Levande kust. Restaurering av Björnöfjärden
• Syrebubbling i Lännerstasundet.

Jörgen Bengtson