Ljus framtid för kusten

EU-kommissionen ser en ljus framtid för kustregionerna i Europeiska Unionen (EU). Kommissionen har publicerat en studie om så kallat blå tillväxt. Den ska ligga till grund för havsrelaterade företag till år 2020.

Enligt Sjöfartstidningen ser EU-kommissionen stor tillväxt i närsjöfart, kustturism, havsbruk, energi, marinbioteknik och gruvnäring.

Närsjöfarten kommer att växa med tre till fyra procent per år och ge arbete åt 700 000 personer 2020, tror kommissionen.

Kustturismen sysselsätter i dag två miljoner människor. Här ser dock tillväxten sämre ut i det kortare perspektivet men god på längre sikt. En variant av både sjöfart och kustturism är kryssningssjöfarten, som enligt kommissionen växer mycket snabbt, från 200 000 anställda 2000 till 400 000 anställda 2020.

Havsbruk har en ljus framtid. Kommissionen ser stor tillväxtpotential för bland annat algodling.

Energisektorn växer också, dels inom fossilsektorn, dels inom vindkraften. Kommissionen ser strora exportmöjligheter för utrustningstillverkare, rederier och hamnar inom offshore för olja och gas. Ett annat tillväxtområde, som i högsta grad berör Hälsingekusten, är vindkraften. EU-kommissionen räknar med en sysselsättningsökning från cirka 35 000 personer 2010 till närmare 170 000 personer 2020.

Andra tillväxtområden för kustregionerna är vågkraft, marinbioteknik och gruvnäring.

Jörgen Bengtson