Från 2 000 rivna
till 500 nya bostäder

Först rev Söderhamns kommun omkring 2 000 bostäder. Nu byggs det nytt för fulla hus. Kommunens bostadsförsörjningsprogram, som nu är ute på samråd, skiljer sig från tidigare dokument.

– Då handlade det mer om att bestämma vilka hus som skulle rivas, nu handlar det om vad man ska bygga, säger Ludvig Königsson, samhällsplanerare i Söderhamns kommun, och projektledare i bostadsförsörjningsprogrammet, till Söderhamns-Kuriren (29 november 2017).

Målet är 500 nya bostäder fram till 2026, varav det stora flertalet i attraktiva lägen, främst i Söderhamns stad. Programmet räknar inte med några rivningar.

Söderhamn har åkt berg-och-dal-bana i befolkningsutveckling och bostäder. Söderhamn hade 33 000 invånare 1976, som sjönk till 26 000 invånare 2012. Under den här period byggdes det knappt några flerbostadshus; däremot revs omkring 2 000 bostäder, varav hälften i Söderhamn stad. Nu ökar både folkmängd – med 400 personer de senaste fem åren – och bostäder; efterfrågan på bostäder är den största på över 25 år.

Bostadsförsörjningsprogrammet handlar naturligtvis om att bygga nya bostäder. Men det handlar också om ombyggnation och att göra om exempelvis industrilokaler, sjukhusbyggnader, asylboenden och militära byggnader till bostäder.

Allmännyttan i Söderhamn, Faxeholmen AB, är en mycket viktig aktör. Av kommunens 5 500 lägenheter i flerbostadshus, tillhör nästen hälften Faxeholmen AB.

– Allmännyttan kan ha en väldigt viktig roll som proppen ur för övriga marknaden. Som Dallas, där man visar att här kan vi bygga bostäder. Det fylldes blixtsnabbt och det kan göra att andra aktörer vågar komma, säger Ludvig Königsson till Kuriren.

Men kommunen vill också ha in fler privata aktörer.

En prioriterade målgrupp är äldre. I 1 500 hushåll är äldsta personen 65 år eller äldre. De har behov av en ny bostad inom en femårsperiod. För denna grupp är balkong, trädgård eller uteplats samt närhet till service efterfrågat. Enligt kommunen finns ett skriande behov av trygghetsboenden samt behovsprövade vård- och omsorgsboenden.

Situationen är den samma i Hudiksvalls kommun. Både Hudiksvall och Söderhamn har nya bostadsförsörjningsprogram. Båda signalerar behov av stor nyproduktion av ”vanliga” bostäder och trygghetsboenden. En betydande del av planerade bostäder är öronmärkta för havsnära läge, där Köpmantorget i centrala Söderhamn är det nu aktuella exemplet på var Faxeholmen vill bygga bostäder. I Hudiksvall är det framför allt Kattvikskajen, som står i bostadsbyggnadsfokus.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om havsnära bostäder i centrala Söderhamn: Söderhamn satsar på havsnära bostäder (23 november 2017), 550 havsnära bostäder i Söderhamn (14 maj 2017), Centrumförnyelse i Söderhamn (4 september 2015), Kreativt i Söderhamn (12 mars 2015) och Havsnära i Söderhamn (9 februari 2015).

Jörgen Bengtson