Söderhamn satsar
på havsnära lägenheter

På Köpmantorget i centrala Söderhamn, bokstavligt talat ett stenkast från havet, vill kommunala Faxeholmen bygga bostäder. På senaste styrelsemötet beslutade bolaget att prioritera bostadshus på Köpmantorget.

– Det är Söderhamns bullsey, det attraktivaste området vi har, säger Faxeholmens ordförande Urban Wigren (S) till Söderhamns-Kuriren (17 november 2017).

Söderhamns kommun är positiv till att Köpmantorget, som i dag är busstorg, blir bostadsområde.

I centrumplanen 2015 förde kommunen fram förslag på två punkthus på Köpmantorget. Länssmuseet gjorde tummen ner, eftersom det skulle skada kulturvärdet i området genom att de ”befintliga låga byggnaderna riskerar att hamna i skymundan”.

Faxeholmen är i dag inte intresserade av höga punkthus, utan arbetar med att få hus, som i storlek och och utseende passar in i stadsbilden.

– Huvudspåret är att det ska bli trygghetsboenden med lokaler i botten, säger Urban Wigren.

Söderhamn, liksom i än större omfattning Hudiksvall, satsar på havsnära boende i själva staden.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om planer på havsnära bostäder i centrala Söderhamn: 550 havsnära bostäder i Söderhamn (14 maj 2017), Centrumförnyelse i Söderhamn (4 september 2015), Kreativt i Söderhamn (12 mars 2015) och Havsnära i Söderhamn (9 februari 2015).

Kartan visar Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum. Siffror hänvisar till: 1 broar över ån; 2 årummet; 3 Gurkparken; 4 Strykjärnsparken; 5 Norra Hamngatan; 6 gågatan; 7 Södra Hamngatan; 8 Köpmantorget; 9 Stadsparken; 10 Köpmangatan; 11 inre hamnen.

Jörgen Bengtson
Karta: Söderhamns kommun