Sanering påbörjad
av miljöfarliga vrak

I hälsingska farvatten finns gott om gamla vrak. Längs Sveriges kuster finns totalt cirka 17 000 fartygsvrak, varav 300 är klassade som miljöfarliga. I veckan började staten saneringen av ett av de farligaste vraken, fiskefartyget Thetis, som kan innehålla cirka 30 kubikmeter olja.

Sjöfartsverket anser – i ett arbete tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten (HAV), Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers – att ett trettiotal fartygsvrak utgör akut miljöfara. Dessa innehåller stora mängder olja, som kan orsaka skador i stora områden om oljan läcker ut.

Från och med 2016 har HAV ett samordnande ansvar för utredning och sanering av de miljöfarliga vraken. Först ut att saneras är vraket Thetis, utanför Smögen.

Saneringen av Thetis beräknas kosta ungefär fem miljoner kronor. I denna sanering testar HAV metoden att borra hål i vraket och pumpa upp oljan.

– Det är viktigt att saneringen görs så säkert som möjligt och att risker minimeras, både för miljön och för människor. Därför kommer saneringen främst att ske med hjälp av fjärrstyrda undervattensrobotar (Remotely operated underwater vehicles, ROV) och inte med dykare, säger Christer Larsson på HAV i ett pressmeddelande (16 november 2017).

Kustbevakningen och flera företag har tidigare genomfört saneringar av nyare vrak, där fartygen har både ägare och försäkring. Saneringen av Thetis är första vraksanering – i form av tömning av olja – av ett äldre, ägarlöst vrak.

Regeringen vill satsa 250 miljoner kronor under tio år på vraksanering, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Pengarna räcker till sanering av ett till tre miljöfarliga vrak per år.

Jörgen Bengtson
Bild: Från Sjöfartsverkets rapport ”Miljörisker från fartygsvrak”