Kreativt i Söderhamn

Söderhamn är inne i en förnyelse av miljön vid åmynningen och Söderhamnsfjärden. Faxeholmen vill bygga havsnära flerfamiljshus. Kommunen vill omvandla stora delar av centrum.

Medborgarna har nu fått komma med sina förslag på förändring av centrum. Söderhamns-Kuriren berättar i dag om olika medborgarförslag:
• dressinbana till Stenö
• fiskebodar med försäljning vid Köpmantorget
• minigalleria och torghandel vid Köpmantorget
• fjärilsrestaurang vid kyrkan ovanför Rådhusplatsen
• hiss från busshållplatsen till Östra berget
• restaurang på Östra berget med inglasad fasad mot staden
• skidspår från centrum till Hällåsen/Hällmyra
• vridbar scen i Strykjärnsparken
• bevarade almar i Strykjärnsparken

När samrådstiden för förslaget till ny centrumplan har gått ut, kan kommunen summera hel 96 handlingar med synpunkter. Nästa steg blir att tjänstemännen i projektgruppen sammanställer alla förslag och ser vad som kan passa in i nya centrumplanen. En uppdaterad plan blir sedan något kommunfullmäktige får ta ställning till.

Jörgen Bengtson