Steg närmare
ställplatser i Hudik

Frågan om ställplatser för husbilar blev ”cykelställsfrågan” på kommunfullmäktige i Hudiksvall på måndagen, alltså den lilla fråga som det blev mest debatt om. Fullmäktige diskuterade både länge och väl ett medborgarförslag från Ingemar Sandehult, Enånger, om uppställningsplatser för husbilar i centrala Hudiksvall. Han föreslog ställplatser ”vid kajen längs med Hamngatan” och vid ”vändplanen vid småbåtshamnen”. Han vill ha dessa på plats till sommaren som ”tillfällig uppställning”.

Ingemar Sandehult kom med förslaget, eftersom ställplatserna på Kattvikskajen har försvunnit, för att ge plats åt en ny stadsdel.

Moderata samlingspartiet och Miljöpartiet de gröna ville tillstyrka Sandehults förslag. Övriga partier avslog medborgarförslaget, vilket också blev fullmäktiges beslut.

Dock lovade majoriteten att snabbt återkomma med förslag på permanent lösning för ställplatser i centrala Hudiksvall. I debatten hänvisade flera till att det inte var så akut, eftersom det fanns vanliga parkeringsplatser i centrum, där även husbilar får stå, och campingplatser för husbilar i både Iggesund (Ankarmon) och Hudiksvall (Maln).

Både M- och MP-företrädare, liksom avvikande röster inom Socialdemokraterna (Sven-Åke Thoresen) och Centerpartiet (Jörgen Bengtson), påpekade att detta inte räcker, utan att det snarast behövs permanenta uppställningsplatser i centrala Hudiksvall.

Slutsumman av debatten var att Hudiksvall på måndagen tog steg mot permanenta ställplatser för husbilar i centrala Hudik med el, vatten och avlopp, men var och när återstår att besluta om.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om ställplatser i Hudiksvall: M-förslag: husbilar och krog på Stenkajen (11 november 2017), Nya ställplatser för husbilar i Hudik? (28 februari 2017), Citycamping även i Hudik (25 maj 2015) och Camping på Kattvikskajen? (16 oktober 2014). Långvind.com har haft en artikel om ställplatser i Söderhamn: Nära pallplats med ställplats (16 oktober 2016).

Jörgen Bengtson