Centrumförnyelse i Söderhamn

Söderhamn ska få ett delvis nytt centrum, som i första etappen handlar om gångbroar över ån, årummet och Gurkparken.

Kommunfullmäktige antog i måndags Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum. Nu börjar kommunen forma organisationen, för att planera och genomföra de första etapperna.

– Planprogrammet beskriver vår vision av ett levande och attraktivt centrum. Nu får vi ett tydligt ramverk och en gemensam grund att stå på i utvecklingen. 2016 hoppas vi kunna komma igång med åtgärder för gångbroar över ån, årummet och Gurkparken, säger projektledare Johnny Olofsson på kommunens webbplats Soderhamn.se.

Kommunfullmäktige har anslagit 27,5 miljoner kronor för åtgärder i de första etapperna 2016–2019. Dessa omfattar gångbroar över ån, årummet, Gurkparken, Strykjärnsparken, Norra Hamngatan, gågatan och Södra Hamngatan.

Längre fram tar fullmäktige beslut för åtgärder under budgetperioden 2020–2023, som omfattar Köpmantorget, Stadsparken, Köpmangatan och inre hamnen.

– Viktigt nu är att komma igång med en gemensam intern organistion för att effektivt kunna samordna och genomföra åtgärderna, säger Johnny Olofsson.

Rev150511_SÖKO0002_Söderhamncentrumkarta_förslag

Kartans siffror hänvisar till 1 broar över ån; 2 årummet; 3 Gurkparken; 4 Strykjärnsparken; 5 Norra Hamngatan; 6 gågatan; 7 Södra Hamngatan; Köpmantorget; 9 Stadsparken; 10 Köpmangatan; 11 inre hamnen.

Jörgen Bengtson
Karta: Söderhamns kommun