Strategi klar för
fiske och vattenbruk

Nu finns ett färdigt förslag till strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021–2026.

Hav- och vattenmyndigheten (HAV) och Jordbruksverket har lämnar över en gemensam strategi för fiske och vattenbruk till regeringen. Strategin har separata handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske–fisketurism och vattenbruk.

– Det finns en tydlig ambition i såväl Sverige som internationellt att satsa på en cirkulär blå ekonomi, i vilket fisket är en del, säger Jakob Granit, HAV:s generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Sverige har mycket goda förutsättningar för fiske och vattenbruk, med cirka 200 mil havskust, runt 100 000 sjöar, 10 000-mil strömmande vattendrag och ett växande vattenbruk.

– Skiftande vatten‑ och naturtyper från norr till söder ger mycket goda möjligheter för fritidsfiske och fisketurism. Men utmaningarna är många och näringarna kämpar med olika svårigheter. Det handlar om sviktande lönsamhet, minskade fiskebestånd, nollkvoter för torsk i Östersjön och regelverk som gör det svårt för företag att utveckla eller etablera nya verksamheter. Exempelvis har det svenska vattenbruket inte kunnat utvecklas i takt med företagens ambitioner och konsumenternas efterfrågan, skriver HAV och Jordbruksverket i sitt gemensamma pressmeddelande.

– Vattenbruk är exempel på en viktig näringsgren med stor tillväxtpotential, säger Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör.

Med vattenbruk syftar man både på anläggningar i vattenmiljö och landbaserade anläggningar.

Handlingsplanerna omfattar 47 olika åtgärder för arbetet de kommande åren.

Det finns också andra viktiga åtgärder, som behövs för fiskets och vattenbrukets hållbara utveckling, men som ligger utanför myndigheternas mandat, och därmed inte ingår i strategin och handlingsplanerna.

Strategierna och handlingsplanerna finns nedan:
Strategi för framtidens fiske och vattenbruk
Handlingsplan för utveckling av svenskt yrkesfiske
Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk
Handlingsplan för utveckling av fritidsfiske och fisketurism.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay