Kartläggning av
Hudiksvalls gäddor

Gäddorna i Hudiksvalls kommun är föremål för extra kontroll. Gäddorna längs kusten i kommunen räknas nu.

I år har Hudiksvalls kommun, i samarbete med länsstyrelsen och ideella krafter, registrerat över 500 gäddor i 14 fjärdar och vikar. Gäddorna har inte bara blivit registrerade, utan också fått en gul plasttag.

– Om någon skulle återfånga någon av dessa är vi mycket tacksamma om detta rapporteras in. Notera numret som står på det gula lilla märket bredvid ryggfenan och ring telefonnumret som också står där. Ännu bättre är om du dessutom mäter längd och vikt på gäddan och om möjligt återutsätter den efter en varsam hantering så att har vi möjlighet att fortsätta kunna följa den, säger Gustav Eriksson, miljö- och vatteningenjör i Hudiksvalls kommun, till Hudiksvall.se.

Genom detta projekt kan man följa gäddans viktiga roll i kustekosystemet. Projektet ger också möjlighet att få kunskaper om vandringsmönster, viktiga rekryteringsområden, överlevnad, tillväxt med mera.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay