Sommaren
definitivt här

När kommer sommaren?

När våren slår ut i full blom, säger många.

När det är varmt nog att sitta ute, säger andra.

När det är en dygnsmedeltemperatur på minst tio grader minst fem dagar i rad, .säger Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI(.

I går kom sommaren, enligt SMHI. Sommaren kom  i år ovanligt sent till Hälsingekusten.

SMHI bestämmer när meteorologisk sommar inträder. Sommarens ankomst är det första dygnet av fem med sommartemperaturer. Rött på kartan betyder att sommaren har anlänt, gult att sommartemperatur råder men inte varit fem dygn i rad, grönt att våren har anlänt.

När kriteriet för sommar är uppfyllt, är det fortsatt sommar även om sommaren får bakslag i form av kyligare dagar eller perioder.

Sommarkartan – och motsvarande för höst, vinter och vår – tar SMHI fram automatiskt från en så kallad griddad analys, som är gjord i ett rutnät över nordvästra Europa. Den griddade analysen väger samman temperaturobservationer och prognoser. Varje beräkningspunkt i rutnätet motsvarar en yta på elva gånger elva kilometer.

I den automatiskt gjorda analysen kan enstaka beräkningspunkter skilja sig från det storskaliga mönstret. Som en följd av det kommer även årstiderna att kunna variera inom små områden.

Jörgen Bengtson
Karta: SMHI