Finnskogen Nianfors

Från slutet av 1500-talet till slutet av 1600-talet flyttade finska nybyggare över Östersjön till skogsområden i norra och mellersta Sverige. Till skillnad från den kontinuerliga invandringen av västfinnar till städer och landsbygd i norra och mellersta Sverige, kom skogsfinnarna i allmänhet från östra Finland.

svedjebrukSkogsfinnarna bosatte sig utanför de äldre jordbruksbygderna. Nybygget fick inte ligga för nära etablerad bebyggelse eller inkräkta på fäbodskogar. Skogsfinnarna levde i huvudsak av svedjebruk (bilden).

Bosättningen skedde i de flesta socknar i Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. Det finns få rester kvar av denna finska bosättning, men begreppen ”finnskog”, ”finnmark” och ”finnbygd” betecknar områden, som koloniserades av finnar från Savolax och andra östliga delar av Sveriges östra rikshalva.

En märklig enklav av finsk bebyggelse uppstod på 1620-talet i ett bälte på gränsen mellan socknarna Arbrå, Delsbo och Enånger. I detta band ligger Nianfors, som vid den här tiden låg i gränstrakten mellan socknarna Enånger, Njutånger, Forsa och Arbrå. Nianfors kom senare under en tid att bli egen församling (1798–1985) och kommun (1869–1952), till en början under namnet Nianforss landskommun. Norrländsk uppslagsbok har mycket att berätta om den finska invandringen till svenska skogsbygder.

Finnskogen i Nianfors med omnejd är sannolikt den äldsta finnskogen i Hälsingland. I Nianfors och andra delar av Hälsingland finns ett för de flesta okänt finskt arv, därtill i landskapet som gav namn åt Finlands huvudstad, Helsingfors.

Lämningar av det finska arvet finns i och i anslutning till Nianfors kyrka med den särskilda ”finnkyrkogården” och i Källsjö med sina lämningar av finsk bosättning.

1630 fanns följande finnbosättningar registrerade i Hälsingland, fördelade på socken, enligt Länsmuseet Rapport 1985:1:
• Alfta: Flät, Gullberg, Grannäs, Galven
• Arbrå: Galven
• Bjuråker: Furuberg
• Bollnäs: Bocksjön, Källåsen, Fansen
• Delsbo: Källsjö
• Enånger: Hälsen, Lövåsen, Grängsjö
• Färila: Lillskog, Risarven, Tjärnvall, Kårböleskog
• Hanebo: Raman, Stugubacken, Gopan
• Hassela: Kölsjön, Vrångtjärn, Malungen
• Järvsö: Hästberg
• Los med Orsa finnmark: Kvarnberg, Tenskog, Björkberg, Hamra, Sandsjö, Tandsjö, Los, Ryggskog, Össjö, Karsvall
• Nianfors (då ej socken): Nian
• Ovanåker: Fintshögst
• Ramsjö: Naggen
• Undersvik: Svedåsen

Kungsgården Långvind arrangerar – i samarbete med Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson – forntidsvandringar i Nianfors.

Jörgen Bengtson

Foto: Finnskogarna.com

Sidan uppdaterad 6 november 2021