Sofieholm

Sofieholm, Njutånger, är mest känt som ett gammalt vattenkraftverk från 1912 i Nianåns nedre del. Mindre känt är att Sofieholm är en svunnen, småskalig industriell epok. Här finns Norrland tidiga och okända industrihistoria genom de många lämningar, som ännu kan anas längs Nianåns utlopp i havet.

Vattenkraften från Nianån vid Sofieholm har nyttjats sedan medeltiden. Den mer än hundra år gamla kraftstationen är fortfarande i drift.

På 1790-talet anlades häradshövding Fredrik Nyman ett ganska omfattande spik- och manufakturverk vid Sofieholm. Här fanns åtminstone en smedja med en knipphammare och två spikhamrar. Fredrik Nyman byggde här också Njutångers enda herrgård. Långt dessförinnan fanns vid den här delen av Nianån olika verksamheter som drevs av vattenkraften från ån.

Platsens industriella historia har sina rötter i en vikingatida hamn, Snäckmor, strax norr om Nianåns utlopp. Medeltidens användning av denna ström kan anas i 1700-talets storskifteskartor, då strömmen rymmer såväl ålhus som linklappar, mjölkvarnar och såg.

De större brukens historia är väl belyst. Men historien för industrier som Sofieholms manufakturverk, återstår fortfarande att berätta. Dokumentationen av Sofiefolm i modern tid är tyvärr dålig. När en stor arkeologisk dokumentation skedde i Sverige i början av 1980-talet, var Sofieholm inte med. På den äldre lantmäterikartorna från 1800-talet finns dock minst åtta byggnader kopplade till manufakturverksamheten.

Sofieholms manufakturverk är känt i skriftliga källor åtminstone sedan 1796 från klagomål från Iggesunds Bruk. Detta hindrade inte verksamheten från att få privilegier 1797. Den industriella verksamheten på platsen har åtminstone haft två brukningsperioder innan den upphörde kring 1880.

Området fick sitt namn efter den första ägarens hustru Sofia, och läget för manufakturverket och tillhörande herrgård, som ursprungligen anlades på en liten holme i Nianåns utlopp.

År 2016 dokumenterade arkeologerna Ola Nilsson och Lena Berg Nilsson Sofieholm åt Länsstyrelsen Gävleborg.

Kungsgården Långvind arrangerar – i samarbete med Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson – forntidsvandringar i Sofieholm.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun

Sidan uppdaterad 6 november 2021