Rödhälle skans

En av Hälsinglands nya, arkeologiska återupptäckter är Rödhälle skans på Örängesnäset i Njutånger, en fornborg med få motsvarigheter längs Norrlandskusten.

Rödhälle skans på Örängesnäset är en del i maktens landskap under järnålder och medeltid. Den fråga dagens historiker börjar ställa sig är: Har området varit centrum för ett okänt hövdingarike i Njutånger?

Historien börjar vid Njutångers kyrka, längst in i den djupa Njutångersfjärden, för att sedan rör sig ut till Bottenhavet och Örängesnäset. Vid kyrkan finns klockstapeln, som står på en stor hög. Den fanns sannolikt före den första klockstapeln och kyrkan. På platsen har också funnits en tingsplats under medeltiden. Högen kan vara resterna av ett försvarstorn, en kastal, men den kan också vara en gravhög, en storhög, en stormannagrav från järnåldern, menar arkeologerna Ola Nilsson och Lena Berg Nilsson.

På Rödhälle skans på Örängesnäset finns lämningarna efter en fornborg. Den är ovanlig, då det finns få liknande anläggningar längs Norrlandskusten.

Högen vid Njutångers kyrka och fornborgen på Örängesnäset, tillsammans med andra arkeologiska fynd, pekar på att det tidigare fanns en ”lokal maktkoncentration”, som tidigare inte varit uppmärksammad i denna del av Hälsingland. Arkeologparet Nilsson ser här också en ”kulturkontinuitet mellan järnåldern och medeltid, som tidigare inte har satts samman till en gemensam bild”.

Rödhälle skans är en del i den nya historieskrivningen. En fornborg eller skans är en försvarsanläggning. Rödhälle skans ligger längst ut på en udde i den djupa Njutångersfjärden. Skansen fanns för att försvara inloppet till Njutångersfjärden och framför allt något mycket värdefullt inne i viken, ett lokalt maktcentrum, kanske en flottenhet.

Är Njutånger en av Norrlandskustens viktigaste platser under yngre järnålder och tidig medeltid? Fanns här ett okänt hövdingadöme?

Svaren på dessa frågor ruvar fornborgen, högen vid kyrkan och Njutångersfjärden på. Kanske kommer nya upptäcker kring Njutångersfjärdens och Enångersfjärdens forntida utbredningsområden att ge mer definitiva svar på frågor om ”maktens landskap” och ett möjligt hövdingadöme i Njutånger.

Kungsgården Långvind arrangerar – i samarbete med Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson – forntidsvandringar till Rödhälle skans.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 6 november 2021