Samlad mätning
av havsvattenstånd

Både SMHI och Sjöfartsverket mäter vattenståndets förändringar oberoende av varandra. Nu har de två statliga myndigheterna kommit överens om att etablera ett gemensamt nät för mätning av havsvattenståndet.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) mäter i dag vattenståndet och presenterar det i webbtjänsten Havsvattenstånd och vågor. Sjöfartsverket har motsvarande i Vind- och vattentjänst (Viva).

I höst börjar SMHI och Sjöfartsverket att etablera ett gemensamt nät med uppgraderade mätstationer, som har modernare mätteknik. Under 2018 ska det nya nätet bli klart.

– Ett gemensamt nät för havsvattenobservationer innebär tillgång till fler mätstationer i de båda tjänsterna och medför nytta för exempelvis lotsar, sjöfarten, hamnar, båtägare och ägare av strandtomter. Tjänsterna kan bland annat bidra till att undvika grundstötningar och negativa konsekvenser vid översvämningar, säger Christian Kark, systemansvarig för Viva, till tidskriften Sjörapporten nummer 2, 2017 (30 maj 2017).

– Mätningarna kommer att ge en mer detaljerad bild av havsnivån i närområdet tack vare en tätare geografisk täckning längs kusten, säger Mikael Stenström, nätansvarig för SMHI:s havsvattenståndsstationer, till Sjörapporten nummer 2, 2017.

Jörgen Bengtson