Unika miljöer
i Östersjön

Förenta Nationerna (FN) pekar ut nio områden i Östersjön som särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Enligt FN-konvention för biologisk mångfald – på engelska förkortad CBD – är följande områden i Hälsingekustens närhet särskilt värdefulla: Norra Bottenviken, Kvarkens skärgård samt Ålandshav med Ålands skärgård och Finska skärgårdshavet.

– Östersjöns biologiska mångfald är unik, då den innehåller en kombination av sötvattens- och marina arter som man inte hittar på andra platser i världen. Även den stora variationen av miljöer och olika skärgårdsområden skapar speciella livsmiljöer som inte finns någon annanstans, säger Pia Norling på Havs- och vattenmyndigheten, HAV, i ett pressmeddelande.

Medlemsländerna i FN:s konvention för biologisk mångfald träffas varannat år. Det 14:e mötet hölls tidigare i år i Sharm el Sheikh, Egypten.

– Sveriges fokus på det som rör marina frågor har varit att anta resultat från den regionala workshopen för Östersjön, som hölls i Helsingfors i år med syfte att beskriva unika platser med höga naturvärden, så kallade EBSA (Ecologically or biologically significant marine areas), säger Pia Norling.

FN-konventionen pekar, förutom de tre områdena ovan, ut följande Östersjöområden som särskilt viktiga för biologisk mångfald: östra Finska viken, innerhavet i västra Estlands skärgård, sydöstra Östersjöns grundområde, södra Gotlands tumlarområde, Fehmarn bält samt Fladen med Stora och Lilla Middelgrund.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay