Befolkningen ökar
på Hälsingekusten

Ökar befolkningen på Hälsingekusten? Ja, sannolikt är attraktivt boende i havsnära läge en dragare. Befolkningen ökar i varje fall i Långvind, Enånger.

Vid årsskiftet 2023–2024 bodde 71 personer i Långvind mot 69 personer året före. I det stora hela är befolkningen synnerligen stabil. Sedan Långvind.com började kartlägga folkmängden vid halvårsskiftet 2014, har befolkningen varierat mellan 66 och 76.

Samtidigt vittnar många om att allt fler är året om i Långvinds fritidsområde och andra attraktiva fritidshusdominerade områden, utan att man ändrat folkbokföringsadress.

Huvuddelen av befolkningen i Långvind bor inte längre i bruksorten, utan i Långvinds fritidsområde. Här är vägarna – eller stigar som de flesta vägarna heter i området – med flest mantalsskrivna invånare: Blåbärsstigen och Tärnstigen med vardera sju invånare samt Dragösstigen, Laxstigen, Lummerstigen, Renlavsstigen och Älgstigen med vardera fyra.

Långvinds fritidsområde är över tiden den stora befolkningsvinnaren i Långvind, med i dag 47 invånare. Det är dock färre än befolkningstoppen på 56 folkbokförda invånare sommaren 2019. Folkmängden de sju senaste åren (2023–2017), mätt vid årsskiftet (utom 2020 då det är vid halvårsskiftet), är 47, 47, 47, 50, 54, 52 och 52). Dagens 47 invånare är tio gånger fler än de fem som var folkbokförda i fritidsområdet i början av 1990-talet.

Långvindsbruk har 12 folkbokförda invånare. Folkmängden har minskat sedan föregående år men ökat från bottennoteringen tio invånare sommaren 2019. När folkmängden låg på topp under artonhundratalet bodde cirka 400 människor i Långvind. Folkmängden de sju senaste åren (2023–2017), mätt vid årsskiftet (utom 2020 då det är vid halvårsskiftet), är 12, 14, 14, 13, 14, 13 och 12.

Långvind i övrigt – Byhedsjön och byarna Heda, Nora och Östra Myra – har tolv invånare. Folkmängden de sju senaste åren (2023–2017), mätt vid årsskiftet (utom 2020 då det är vid halvårsskiftet), är 12, 8, 8, 8, 8, 8 och 8.

Befolkningsstatistiken är insamlad i början av 2024. Uppgifterna består av folkbokförda personer, som finns i publika källor, i vårt fall Ratsit.se, på adresser i Långvind.

Bilden är från midsommarfirande i Långvinds fritidsområde. Den får symbolisera dragkampen om fler boende till Långvind, där alltså fritidsområdet sedan länge avgått med segern – men där Långvind utanför bruket och fritidsområdet ökat i folkmängd sedan förra året.

Text och foto:
Jörgen Bengtson