Vattensport

Vattenskoter är förbjuden i Långvinds farvatten.

Vattenskoter får i Gävleborgs län bara köras i allmänna farleder, som är utpekade av Sjöfartsverket. I farvattnen utanför Långvind finns följande farleder för vattenskoter:

• farled 635 Otterhällan–Vitgrundet
• farled 639 Kråksundet–Enbärsskär
• farled 640 Iggesund–Agön.

Länsstyrelsen i Gävleborg fattade 2006 följande beslut om vattenskoteråkning:
• Det får vara högst 600 meter från sjösättningsplats till vattenskoterfarled.
• Man måste välja kortaste vägen från sjösättningsplats till vattenskoterled.
• Högsta hastighet vid färd till vattenskoterled är åtta knop.
• Det är förbjudet att åka genom allmänna badplatser, naturreservat och Natura 2000-områden.

Båtsport och annan vattensport än vattenskoter är tillåten i vatten utanför Långvind, så länge man håller sig till gällande hastighetsbestämmelser och visar hänsyn.

Den svenska förordningen för vattenskotrar strider inte mot EU:s regler, konstaterade EU:s domstol i juni 2009. Så nu kan Kustbevakningen och polisen börja ingripa mot skoterförare, som inte håller sig till farleder, fartgränser och övriga bestämmelser.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 28 juli 2009