Dellenbanan

En av Sveriges längsta museijärnvägar är Dellenbanan mellan Hudiksvall och Ljusdal. Banan är cirka 60 kilometer lång. Järnvägsföreningen Dellenbanans vänner trafikerar delar av banan med dieseltåg och hyr ut dressiner.

”Inget rullar så lätt som stålhjul mot stålräls”, påminner Dellenbanans vänner på sin webbplats.

Inte nedlagd bana
Dellenbanan är speciell på flera sätt, organisatoriskt och historiskt.

Trafikverket äger banan, som formellt inte är nedlagd, även om banan inte haft någon kommersiell trafik sedan 1986.

Längs banan ligger stationsorterna Hudiksvall, Forsa, Näsviken, Fredriksfors, Delsbo, Långbacka, Hybo och Ljusdal med hållplatser längs vägen.

I dag är banan kapad i båda ändar: viadukten över Saltviksvägen i Idenor i Hudiksvall är avlyft; sista sträckan från Hybo till Ljusdal är avstängd.

Dellenbanans vänner trafikerar banan med dieseltåg (rälsbuss) på sträckan Delsbo–Fredriksfors.

Dellenbanan hyr också ut cykeldressiner för trafik mellan Idenor/Forsa och Hybo genom mörka tunnlar, längs glittrande sjöar, över hissnande broar och genom böljande bygder.

Spännande historia
Dellenbanan kom till på 1860-talet i en kapplöpning med ett konkurrerande kanalprojekt, som skulle förbinda Dellensjöarna med havet i Iggesund och göra Hudiksvall obetydlig som stad. Staden svarade på utmaningen genom att börja bygga en järnväg Hudiksvall–Forsa, som gensköt kanalbygget. Sedan förlängde man banan till Näsviken 1874, Delsbo 1887 och Ljusdal 1888, där den anslöt till Norra stambanan.

När Ostkustbanan blev verklighet, knöt Dellenbanan samman två stambanor.

Dellenbanan var en gång i tiden världens nordligaste järnväg. Den byggdes som smalspårig järnväg, men staten löste tidigt in banan och byggde om den till normal spårvidd. Den normalspåriga statsbanan invigdes 1888 och blev elektrifierad 1959.

SJ lade ner persontrafiken 1985 och godstrafiken 1986. Dellenbanans vänner har sedan 1988 underhållit delar av banan och kör sedan dess museitrafik på delar av den.

Vill skapa elektrifierad museijärnväg
Dellenbanans vänner bildades 1984. Dess mål är ”ett återupptagande av person- och godstågstrafiken mellan Hudiksvall och Ljusdal”.

Dellenbanans vänner driver dressinuthyrning samt kafé och turistbyrå på Delsbo station.

Föreningen arrangerar flera aktiviteter varje år, bland annat Dellenbanans dag på annandag midsommar och tävlingen Delsbo Electric för det ”smartaste batteridrivna järnvägsfordonet”. Delsbo Electric har renderat Dellenbanan en notering i Guiness World Record 2018.

Dellenbanan är en normalspårig järnväg (1 435 mm).

Mer information på
webb: Dellenbanan.se
facebookwww.facebook.com/dellenbanan
telefon: 0653-164 60.

Jörgen Bengtson
Bilder: Dellenbanans vänner

Sidan uppdaterad 25 februari 2018