Jädraås–Tallås järnväg

Gästrikland har en museijärnväg, Jädraås–Tallås järnväg (JTJ), 20 kilometer väster om Ockelbo. Banan är cirka sex kilometer lång. En ideell förening, Museisällskapet Jädraås–Tallås järnväg äger och trafikerar banan med ånglok.

”På JTJ är du med på tidstrogen reseupplevelse med ångtåg från 1900-talets början i järnets och skogens land”, skriver föreningen på sin webbplats.

Bana med sex stationer
Jädraås–Tallås järnväg är ovanligt lång för att vara en renodlad museijärnväg. Trafiken utgår från Jädraås och går sedan via hållplatserna eller stationerna Åbo, Pallanite, Finkelboda och Tallås till Svartbäcken nedre.

Ursprungligen fortsatte järnvägen till Linghed i Dalarna. Men nu är den gamla banvallen delvis förvandlad till skogsbilväg.

Cirka tre kilometer från Svartbäcken nedre ligger Svartbäckens station. Byggnaden är i JTJs ägo och någon gång i framtiden kanske museijärnvägen kan förlängas dit, skriver JTL på sin webbplats.

Jädraås var huvudstation för Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg, DONJ.

DONJ var en 86 kilometer lång järnväg från Norrsundet på Gästrikekusten till Linghed i Dalarna.

Driver kafé, renoverar lok och vagnar
I Jädraås finns många av byggnaderna, som en gång bildade centrum för DONJs verksamhet.

Här finns stationshuset, verkstäder, lokstallar, vattentorn och förrådsbyggnader.

Tillsammans med själva tågtrafiken bildar detta en sammanhållen miljö, som är en viktig del av bruks- och järnvägsbyn Jädraås histora. Den är klassad som kulturmiljö av riksintresse.

En viktig del av föreningen JTJ:s verksamhet är renovering av gamla lok och vagnar.

I Tallås finns kafé Mallet, som JTJ driver.

Jädraås herrgård, en gång i tiden bostad för järnvägens chefer, har öppnat som vandrarhem. Den drivs dock inte av JTJ.

Omfattande uppdrag
Museisällskapet Jädraås–Tallås järnväg tog på sig ett stort uppdrag i och med sin tillkomst. Museisällskapet bildades framför allt för att ”bevara och renovera fordon och föremål från de svenska smalspårsbanorna, främst bruks- och bibanorna med 891 mm spårvidd” och köra ”historisk persontrafik på Jädraås–Tallås Järnväg”. Föreningen tog också på sig att bevara ”autentiska järnvägsmiljöer från f.d. Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg”.

Jädraås–Tallås järnväg är en smalspårig järnväg (891 mm), med större spårvidd än många andra smalspåriga järnvägar.

Expanderat verksamheten
Jädraås–Tallås järnväg bildades 1961 under namnet 891-järnvägarnas museisällskap, där siffran syftar på spårvidden. Föreningen förvärvade järnvägen från Kopparfors AB.

Museitrafiken startade sommaren 1970. Till en början var sträckan 4,5 kilometer, Jädraås–Tallås. År 2000 förlängde föreningen trafiken med 1,5 kilometer till Svartbäcken nedre.

Museijärnvägen i Jädraås är ett av Sveriges arbetslivsmuseer. År 2011 utsågs JTK till Årets arbetslivsmuseum.

Mer information på
webbwww.jtj.org
telefon: 0297-453 95 (Jädraås station) och 0297-453 57 (Jädraås verkstad)

Jörgen Bengtson
Bilder: JTJ

Sidan uppdaterad 25 februari 2018