Landabanan

Hälsinglands kortaste museijärnväg, som är en del av en historisk bana, är Landabanan i Segersta, söder om Bollnäs. Banan är cirka en kilometer lång. En ideell förening, Föreningen Landabanan, äger och trafikerar banan med ånglok och diesellok.

Började som hästbana
Landabanan har en ovanlig historia. Den började som hästbana.

En minnessten i Kinsta från 1858 talar om att ”bildandet af ett bolag för åstadkommandet af en kommunikationsled emellan Söderhamn och Bollnäs”. Samma år tog man första spadtaget ”för anläggandet af Söderhamns Jernväg”. Banan öppnade 1861.

Landabanan kom alltså till 1861 som en hästbana. Trafiken kom igång på allvar först 1863.

Under en kort tid, 1861–1878, var denna järnväg en viktig transportled på sträckan Söderhamn–Bollnäs.

Transportleden bestod av en kombination av järnväg och båttransport: 15 kilometer järnväg Söderhamn–Bergvik, sjöväg på Bergviken och Varpen, 1,9 kilometer hästbana Landa–Edsänge och sedan sjöväg igen på Ljusnan till Bollnäs.

Norra stambanan gjorde banan överflödig
När Norra stambanan nådde Bollnäs 1878, blev trafiken Bergvik–Landa–Bollnäs överflödig. Landabanans historia blev kort, 15 år.

Söderhamns stad såg sedan till att den fick en järnvägsförbindelse till Bollnäs och Norra stambanan, men det är en helt annan historia.

Landabanan trafikeras i dag med ett ånglok, byggt 1913, och två diesellok.

Smalspårig hästbana
En viktig del i Föreningen Landabanans arbete är underhållet av järnvägen – på bilden anlägger man ett stickspår – och rullande materiel.

Under sommaren arrangerar föreningen ”Landaaftnar” en gång i veckan med tågtrafik, kolbullar, servering och underhållning. Ibland lägger ångbåten Varpen till här.

År 1991 köpte föreningen en timmerbyggnad i Bollnäs, som den året efter transporterade till “Landa Öfre”. Sommaren 1993 byggde föreningen upp timmerhuset. Vid hållplatsen Landa Öfre har föreningen sina Landaaftnar.

Föreningen Landabanan bildades 1989. Målet var att återuppbygga en del av Landa hästbana och med turisttrafik på banan påminna ”om detta viktiga historiska skede, men också sammanbinda och lyfta fram alla andra historiska och unika lämningar från olika tidsperioder, som finns i Segersta”.

Landabanan är en smalspårig järnväg (600 mm).

Mer information på
webb: Landabanan.com
telefon: 0278-61 19 39, 0278-154 59, 0278-65 02 94 och 0278-65 33 73.

Jörgen Bengtson
Foto: Föreningen Landabanan

Sidan uppdaterad 25 februari 2018