Askharen och Römaren

Askharen och den betydligt större Römaren i norr ligger i Gävlebukten, väster om Limön. Både Askharen-Römaren och Limön hör historiskt till Gävle stad.

Askharen var tidigare en holme, men är numera sammanvuxen med Römaren. I dag är Askharen en liten sydlig udde på Römaren. Ändelsen ”hare” betyder ”stengrund” eller ”klippgrund”.

Askharen finns belagt som namn sedan åtminstone 1783, enligt statliga Ortnamnsregistret. Ön har även haft stavningarna Ask harn.

Römaren finns registrerat sedan åtminstone 1684, enligt Ortnamnsregistret. Ön har även haft stavningarna Råmaren, Römarn, Rödmaren och Römaln.

Skogsklädda öar
Römaren med Askharen är en skogsklädd ö med smala strandområden.

Römaren är klassad som ett naturområde av riksintresse.

Människans avtryck är stort i form av fritidshus, framför allt på Askharen med också på Römaren, de sammanvuxna grannöarna  Kullerharen och Granskär i väster, Gräsharen i norr och Bildstensharen i öster.

Bofast befolkning
Historiskt har Askharen haft bofast befolkning. Det fanns ett fiskarhushåll under några år i mitten av 1900-talet.

Förutom dagens fritidshus, finns gästhamn och klubbstuga för segel- och båtklubbar på Granskär-Kullerharen.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 12 februari 2019