Orarna

Orarna ligger i Gävlebukten och är med sina 250 hektar buktens största ö. Orarna är nästan sammanvuxen med Gävle stad, vilket kartan visar, men hör historiskt till Valbo socken.

Orarna finns belagt som namn sedan 1684, enligt statliga Ortnamnsregistret. Ön har även varit känd som Noröran, Orarne och Öran.

Unikt växtliv
Den kalkrika jorden och ett bra klimat, gör att Orarna, liksom Limön i norr, har flera unika växter och ett rikt fågelliv. Orarna är sedan 2016 ett naturreservat. Det omfattar huvudön plus cirka 130 angränsande öar och skär samt grund och vattenytor på totalt  på 1 100 hektar.

Stränderna är kalkrika med vidsträckta strandängar och kalkfuktängar. De har ingen motsvarighet i Gävleborgs län och kanske inte ens i Sverige, förutom på Öland och Gotland. Orarna har små uppstickande bergklackar med torrbacksflora, som tidigare ingick i ett öppnare landskap kring torpet på ön.

Orarna har Gävleborgs läns rikaste förekomst av majviva och orkidén flugblomster. Här finns också sällsynta och märkliga marksvampar som brandtaggsvamp och lilaköttig taggsvamp.

Orarna har gott om fåglar, bland andra spovar, gluttsnäppa, bläsand, svartsnäppa, sjöorre och småvadare som mosnäppa. Häger finns som häckfågel liksom storskarv. Havsörn, fiskgjuse och lärkfalk finns också i området.

Arrendetorp under fyrtiotal år
Orarna hade tidigare ett arrendetorp, anlagt på 1880- och 1890-talet och brukat till 1923. Här fanns kor och hästar, som betade på stränderna samt små odlingar. I dag finns varken hus eller hamnar kvar.

Sedan 2014 betar kor åter på Orarna, för att hålla strandängarna öppna.

På ön Leharen, som ingår i naturreservaten och ligger norr om Orarna, finns en övergiven försvarsanläggning med bunkrar och skyttevärn.

Vid Rönnviksharen på huvudön, Sillerharen och Leharen finns grillplatser.

Jörgen Bengtson
Karta: Lantmäteriet

Sidan uppdaterad 14 februari 2019