Kusön

Kusön ligger öster om Axmar bruk, Hamrånge socken, i Gävle kommun. Kusön är en av Gästrikekustens och Jungfrukustens största öar.

Kusön är känd sedan 1645, enligt statliga Ortnamnsarkivet. Ön har även haft stavningarna Kuusöön, Kuusöh, Kuusöhn och Kungsön.

Stor ö
Kusön är den största ön i Axmars skärgård.

Kusön ingår i Axmar naturreservat. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut från 1978 att göra området till naturreservat, att det ”är det enda större kustområde längs södra Bottenhavet, som är relativt opåverkat av miljöstörande verksamhet, bebyggelse och annan mänsklig verksamhet”.

”Vegetationstyperna är synnerligen varierande med en – särskilt på de mindre öarna – vetenskapligt mycket värdefull utvecklingskedja till följd av den svagt lutande markytans uppstigande ur havet. Fågelbeståndet är både art- och individrikt. Området är tillräckligt stort för att tjäna som refugie för en växt- och djurvärld, som är ursprunglig här och som är representativ för södra Bottenhavskusten.”

Gammalt fiskeläge
Kusön är inte bara namnet på en ö, utan också på öns fiskeläge, även känt som Kusöby, som ligger på öns norra del. Här finns tiotalet bostadshus. I Korshamn, norr om byn, och Nyhamn, öster om byn, finns fiskebodar, som hör till Kusöby.

Kusön är en av få öar i Gästrikland, som haft bofast befolkning under århundraden. Kusön är gammal jordbruks- och fiskebygd. Befolkningen levererade spannmål till Axmar bruk och betalade arrende i form av fisk.

Kusöby hade skola, med som mest tjugotalet barn.

Den sista familjen flyttade från ön i slutet av 1960-talet.

Gästhamn i Korshamn
Kusön har gästhamn vid Korshamn, norr om Kusöby. Här finns också toalett.

I sydväst finns Aldernäsudden med sandstrand, vindskydd, grillplats och toalett.

På östra sidan av ön ligger Djupavn med sandstrand.

I övrigt är stränderna till största delen svårtillgängliga.

Stiger förbinder Kusöby med Aldernäsudden, Nyhamn och ytterligare några platser på öns norra del.

Jörgen Bengtson
Karta: Länsstyrelsen Gävleborg

Sidan uppdaterad 28 januari 2018