Eskön

Eskön är en ö i Hille socken, cirka 20 kilometer nordost om Gävle, nästan helt sammanvuxen med fastlandet.

Eskön har fått sitt namn av det fornsvenska ordet ”äske”, askbestånd. Namnet Eskön betyder alltså ”ön där det växer ask” och uttalas ”ä-sjön”.

Eskön finns belagt som ö sedan 1684, enligt statliga Ortnamnsregistret, men har varit befolkad sedan åtminstone 1500-talet. Ön har även haft stavningarna Äsköne, Äsköön, Edskön och Estön.

Varierad flora och fauna
Runt Kristi födelse har landhöjningen – som för 3 000 år sedan födde två små skär – format två öar. För cirka 500 år sedan växer dessa ihop till Eskön. Mitt på ön ligger en liten sjö.

Eskön har en kuperad och till stora delar orörd natur, trots människans närvaro främst på den västra och södra delen av ön. Historiskt finns det många hamnlämningar på Eskön.

Arbete pågår för att göra norra Esköns kustlandskap till naturreservat.

Gamla fiskelägen
Eskön finns nämnd i jordeboken 1541, som anger en Monss i Äsköne, som fiskade lax och odlade jorden.

Eskön har en historia med fiske som huvudnäring och jordbruk som binäring. Under 1900-talets andra hälft avtog fisket. I dag finns ingen på ön, som livnär sig av fiske.

I dag har fritidshus och permanenthus tagit över. Fritidshusbebyggelsen tog fart på västra Eskön i anslutning till byn på 1960- och 70-talen, som har samma namn som ön. På södra delen av ön ligger det nya området Esköhamn med permanenthus och en tidigare ångbåtshamn samt fritidshusområdena Smörsten, Båtskär och Lillänget.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 12 februari 2019