Gnarpsån
blir fiskvänlig

Två regleringsdammar i Gnarpsån kommer att rivas, för att göra det möjligt för fisken att vandra från havet och tolv mil uppströms.

Naturskyddsföreningen satsar två miljoner kronor för att riva ut två regleringsdammar i Gnarpsån vid Milsbron (bilden) och Gällsta. Föreningen finansieras det hela genom försäljning av el märkt ”Bra miljöval”. Tidigare har även Sportfiskarna sagt ja till projektet och anslagit 100 000 kronor till fiskevårdsprojektet i Gnarpsån.

gnarpsan-milsbroNordanstigs kommun äger sedan försommaren kraftverken i Milsbron och Gällsta, där fisken i framtiden ska kunna vandra förbi.

– Vi vet att det finns ett stort samhällsintresse i de här frågorna. Både miljömässigt, men också utifrån de vinster som kan göras i besöksnäringen, säger kommunstyrelsens vice ordförande, Stig Eng (C), i ett uttalande på www.Nordanstig.se.

För att bevilja kommunens ansökan, ställer Naturskyddsföreningen höga krav på att projektet har stor miljönytta. Särskilt pekar man på nyttan för de hotade arter som finns i och omkring vattensystemet, ål, flodnejonöga, flodpärlmussla och flodkräfta.

Kommunen kommer nu att begära tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att riva dammarna.

Projektets totala kostnad är drygt nio miljoner kronor, enligt Nordanstigs kommun. Kommunen kommer att söka ytterligare pengar, bland annat från Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Ett tidigt samråd har hållits med Länsstyrelsen. Inom kort kommer kommunen att kalla berörda parter, som markägare, till samråd.

I en annan stor å i Nordanstigs kommun, Harmångersån, pågår ett liknande fiskeprojekt.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om fiskeprojekt i Nordanstig: Ökad satsning på fiske (22 april 2016), Lax i Hassela? (7 april 2016), Fiskepremiär i Harmånger (22 mars 2014) och Misslyckande i Harmånger (22 mars 2013).

Jörgen Bengtson
Foto: Nordanstigs kommun