Nytt stationsalternativ
i Hudiksvall?

Järnvägsentreprenören Sigurd Melin skickade i dag in ett medborgarförslag om ny dragning av järnvägen genom Hudiksvall. Med hans förslag, alternativ Mellan, får Hudik fortsatt en central järnvägsstation, men nu på Kungsgatan mellan sjukhuset och McDonalds.

alternativ-mellan-stationenSigurd Melin har kommit med flera förslag för järnvägen genom Hudiksvalls stad. Kommunen prioriterar ett centralt stationsläge, som den ser som viktig för stadens utveckling.

Därför har kommunen tagit ställning för spårdragningsalternativ Öst, som innebär att Hudiksvalls station kan ligga kvar på nuvarande plats. Detta alternativ innebär att flera byggnader i centrum måste rivas, vilket många protesterat mot.

Trafikverket har ännu inte tagit ställning till vilket spårdragningsalternativ verket vill ha. Mycket tyder på att man vill ha alternativ Väst, vilket innebär ett stationsläge långt från stadens centrum.

– Skulle detta ske har kommunen mycket små möjligheter att få en ändring till stånd. Genom att satsa allt på ett kort, alternativ Öst, tar kommunen alltså en stor risk att förlora just det som man anser vara så viktigt för stadens utveckling, ett centralt stationsläge, säger Sigurd Melin.

– Jag har dock helt nyligen tagit fram ett helt nytt tredje alternativ, Mellan. Det utgår från det västra alternativet, men ger ändå ett centralt stationsläge, inte mer än 400 meter från sjukhuset och 600 meter från centrum.

Han vill att kommunen ska gardera sig med alternativ Mellan, om alternativ Öst skulle falla.

– En viktig förutsättning är förstås att alternativ Mellan är genomförbart till rimliga kostnader och utan alltför stora konsekvenser i andra avseenden, säger Sigurd Melin.

Därför föreslår han i sitt medborgarförslag ”att kommunen skyndsamt låter ett konsultföretag titta närmare på alternativ Mellan och göra en översiktlig utvärdering av det”.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft två artiklar om järnvägsdragningen genom Hudiksvall: Nytt spårförslag i Hudiksvall (18 februari 2016) oc  Järnvägsavgörande i Hudik (8 november 2015).

Jörgen Bengtson
Karta: Sigurd Melin