Nytt spårförslag i Hudiksvall

Ska Ostkustbanan med dubbelspår gå runt eller under Hudiksvall? Om svaret är ”under Hudiksvall”, innebär det fortsatt centralt belägen järnvägsstation.

Järnvägsentusiasten Sigurd Melin har presenterat ett förslag som tillgodoser detta, utan att man behöver riva Kulturhuset och delar av Stadshotellet. Det har nämligen hittills varit förutsättningen, för att ge plats åt en andra tunnel under centrala Hudiksvall.

OKB-160214-centrumSigurd Melin vill istället få med sig kommunen och Trafikverket på två tunnlar under staden men väster om Lillfjärden. Den ena ger han en mer östlig dragning, som gör det möjligt att behålla en centralt belägen järnvägsstation. Stationen får dock flytta från dagens läge till lokstallet. Det ger stationen ett bra läge, strax söder om de nya bostäder som kommer att växa fram på Kattvikskajen.

Det nya förslaget uppfyller rimligen också Trafikverkets krav, eftersom alla spår är dubbla, perrongerna är raka, kurvorna har reglementsenliga kurvradier och tunnlarna är lagda så de inte ger svårlösliga problem.

Kommunens roll och agerande är viktigt.

– Jag utgår från att kommunen är beredd att titta seriöst på förslaget, eftersom det i stort sett bara skulle ge positiva konsekvenser för staden. Inga byggnader behöver rivas, och det föreslagna nya stationsläget vid Håstaholmen borde kunna fungera som en kraftig utvecklingsmotor för hela hamnområdet, säger Sigurd Melin till Långvind.com.

I dag arbetar Trafikverket med två alternativ: ett nytt dubbelspår väster om Hudiksvall, som innebär att staden förlorar sin centrala station; en andra spår parallellt med dagens under centrala Hudiksvall, som innebär att flera hus måste rivas.

Jämfört med det östra alternativet har Sigurd Melins nya förslag flera fördelar:
• Hudiksvall behöver inte delas av dubbelspårig järnväg
• tunga godståg behöver inte lägre gå rakt genom staden
• inga hus behöver rivas
• stadens centrum får direktkontakt med hamnområdet
• borttagna spåret frigör värdefull mark för andra ändamål
• tågen kan passera Hallstaåsen utan ytterligare ingrepp
• Lillfjärdens östra strand behöver inte fyllas ut och förstöras
• planeringen och exploateringen av Västra hamnen (Kattvikskajen) underlättas.

Det nya förslaget innebär att ett dubbelspår för passerande godståg (godsspåret) dras genom en tre kilometer lång tunnel under de västra delarna av Hudiksvall. Tunneln blir kortare än Norralatunneln. Den södra tunnelmynningen läggs vid Södra vägens rondell, den norra strax norr om Fors industriområde.

Längre norrut följer spåret Bergsjövägens sträckning, för att sedan vika av mot nordöst efter passagen över Hallstaåsen.

Söderut ansluter spåret till dagens spår mot Iggesund, ungefär i höjd med Reffelmansverket.

För persontåg som ska stanna i Hudiksvall byggs en särskild slinga (stationsspåret), förslagsvis dubbelspårig även den. Hudiksvall får en ny station, cirka 750 meter söder om nuvarande. Perrongen blir rak och 400 meter lång.

– Det gamla lokstallet byggs om till stationshus. Byggnaden är inte bara järnvägshistoriskt och arkitektoniskt intressant. Den är spännande att utveckla till ett nytt resecentrum genom att den är stor nog att rymma flera verksamheter, säger Sigurd Melin.

Det finns en speciell facebooksida för dubbelspår under Hudiksvall. Här finns Sigurd Melins senaste förslag, för den som vill borra mer i detaljer.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft en tidigare artikel om nytt dubbelspår i Hudiksvall: Järnvägsavgörande i Hudiksvall (8 november 2015).

Jörgen Bengtson
Karta: Sigurd Melin