Problem med toatömning

Fritidsbåtars toatömning fungerar inte som tänkt i Sveriges hamnar. Nu slår Transportstyrelsen larm: femtiotalet kommunala och privata fritidshamnar får bakläxa, när det gäller tömningsstationer för toalettavfall. Hamnarna på Hälsingekusten har dock inte fått kritik, även om det är flera hamnar som saknar toatömningsstationer.

– Vi fick in 202 rapporter via vår webbsida om hamnar där det var problem med att bli av med avfallet. De vanligaste klagomålen var att det helt fattades mottagning eller att den inte fungerade, säger Lina Petersson på Transportstyrelsen i senaste numret av tidskriften Hav.

Ett annat problem är bristen på användarvänlighet.

– Men till stor del handlar det nog om barnsjukdomar. I Finland, där man haft en liknande lag sedan 2005, tog det fem-sex år innan det fungerade riktigt bra, säger hon.

Johan Landevall tomningsstationEn av många fritidsbåtshamnar som installerade latrintömningsstation 2015 var Stocka på Hälsingekusten (bilden).

Från och med 2015 är det förbjudet att tömma båttoaletter i havet, sjöar och andra vattendrag.

Kommunerna har tillsynsansvaret för att toatömningsanläggningarna fungerar. Transportstyrelsen har kontrollansvaret för att hamnarna har ändamålsenliga system för att ta emot avfall från båtarna.

Nu skärper Transportstyrelsen tillsynen inför årets säsong. I steg ett tar Transportstyrelsen kontakt med hamnar som fått anmärkningar. I steg två väntar vite om berörda hamnar inte vidtar nödvändiga åtgärder.

På Transportstyrelsens karta ser man vilka hamnar, som har tömningsstation för toalettavfall. Den är dock inte komplett.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft två artiklar om båtars toatömning, Stocka får båtavlopp (12 juli 2015) och Båttoatömning i Söderhamn (11 augusti 2014).

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 18 februari 2016