Stocka får båtavlopp

Stocka kunde trippelfira på lördagen: invigning av latrintömningsanläggning för båtar, ny brygga och sammanslagen hamn- och Ingaskärsdag.

Stocka är en aktiv by med många föreningar, som håller samhället igång. I bland har föreningarnas verksamhet konkurrerat med varandra. I år beslutade Stiftelsen Ingaskär och Stocka hamnförening att slå sig samman sina ”dagar” och erbjuder många aktiviteter i hamnen och på Ingaskär, som tidigare var lotsplats och fyr.

Ingaskärsdagen och Stocka hamndag blev en, med besöksrekord som följd. Långvind.com har aldrig sett så många bilar och människor igång i Stocka som denna dag.

Det blev en heldag med prova-på-segling och prova-på-dykning, hantverkspråm och flytande konstutställning i hamnen, loppmarknad och stekt strömming på land, flottfärd och segling till Ingaskär, servering och kolbullar på det gamla lotsskäret, liksom skattjakt och tipspromenad, öppet hus på lotsmuseet och många hemvändarmöten.

På Ingaskär låg en lotsbåt från Ljusne under dagen. I Stocka hamn visade livräddningsfartyget från sjöräddningsstationen i Lönnånger upp sig.

Mot dagens slut kunde ansvariga i de två föreningarna summera en mycket lyckad dag.

Helt i skyJohan Landevall tomningsstationmundan invigde Stocka hamnförening, som driver småbåtshamnen och gästhamnen i Stocka, sin nya brygga i lärkträ och latrintömningsstation. Den senare är så ny att varken föreningens webbplats eller Transportstyrelsens lista över latrintömningsstationer för båtar har med nyheten.

En glad och stolt Johan Landevall (bilden) visar upp tömningsstationen, som stod klar för cirka en vecka sedan. Nästa steg blir att erbjuda färskvatten och el vid alla båtplatser i gästhamnen.

Stocka hamn

Sedan 1 april 2015 är det förbjudet för fritidsbåtar att tömma toalettavlopp i hav och sjöar. Tömning ska ske i stationer i hamnar. Problemet är att tömningsstationerna är så få, både i Sverige som helhet och på Hälsingekusten.

Enligt Transportstyrelsens karta har följande hamnar på Hälsingekusten tömningsstationer: Mellanfjärdens gästhamn och fritidsbåtshamn, Hudiksvalls småbåtshamn, Söderhamns gästhamn, Sandarne båtklubb och Axmarbryggas gästhamn (ligger i Gästrikland på gränsen till Hälsingland). Nu har alltså Stocka gästhamn tillkommit. På tur står Borka bryggas gästhamn.

Text och foto:
Jörgen Bengtson