Vändning i Söderhamn

Bygg- och miljönämnden i Söderhamn säger äntligen ja till en brygga vid Mjölkudden i Lövskär, nordöst om Ljusne. Striden om bryggan är lång och infekterad – och har två kommunala förvaltningar som har stått mot varandra.

Bakgrunden är att Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen (KUS) sommaren 2014 sade ja till brygga och parkering på Lövskär, för att betjäna åretruntboende vintertid på öarna utanför Mjölkudden. Problemet är att kommunen inte hade någon väg till bryggan. KUS saknade tillstånd för detta. Flytbryggan är nu flyttad i avvaktan på beslut hos Mark- och miljödomstolen. Samtidigt har förvaltningen sökt bygglov för fyra parkeringsplatser vid bryggan.

De öbor som skulle använda parkeringen och bryggan har inte tillgång till vägen, som leder till bryggan. Vägens fastighetsägare vägrar ge kommunen tillträde. De tycker att kommunen kan använda en brygga 250 meter bort, som man når utan att beträda den aktuella vägen.

Den kommunala myndighetsnämnden, Bygg- och miljönämnden, har fram till nu motsatt sig parkeringsplatsen och bryggan. Men under sommaren svängde nämnden och säger nu ja till fyra parkeringsplatser vid Mjölkudden. Vägföreningen ger dock inte upp kampen, utan motsätter sig både brygga och parkeringsplatser.

– Vi tänker inte ge oss, säger Peter Oppitz i vägföreningen till Söderhamns-Kuriren (10 juli 2015).

En viktig förklaring till att Bygg- och miljönämnden har tänkt om, är att den har fått ny ordförande, Lillemor Svensson (S), som tidigare var ordförande för KUS, och att Bygg- och miljönämnden fått backning i högre instans. Mark- och miljödomstolen har sagt nej till Länsstyrelsens överklagan om att säga nej till parkeringsplatserna.

Vägägarna ger dock inte upp kampen, utan hävdar att de som vill använda parkeringsplatsen inte har rätt att åka på vägen till parkeringen. Detta kan leda till att kommunen begär tvångsinlösning av vägen.

De två kommunala förvaltningarna strider inte längre mot varandra, men striden mellan vägägarna och kommunen kvarstår. Vad utgången blir, återstår att se.

Hälsingekusten.se har tidigare skrivit om denna fråga: Byggstrid i Söderhamn (9 september 2014).

Jörgen Bengtson