Sjöräddningen får egen dag

Sjöräddningssällskapet har fått en egen dag, den 18 juli. För första gången har det frivilliga sjöräddningsarbetet en egen dag. Då har många sjöräddningsstationer öppet för allmänheten.

Alla stationer har sitt eget program. Men en sak har alla stationer gemensamt: Det är frivilliga som bemannar sjöräddningsbåtarna och ser till att cirka 70 procent av alla sjöräddningsfall i Sverige sker med hjälp av Sjöräddningssällskapet.

– För oss är Sjöräddningssällskapets dag en möjlighet att visa på vad frivilligheten betyder för sjöräddning i Sverige. Ge våra fantastiska frivilliga ditt stöd du också och besök din närmaste station den 18 juli, säger Sjöräddningssällskapet i ett pressmeddelande.

En av många sjöräddningsstationer med aktivitet denna dag är Hudiksvall, där det blir öppen station och tipspromenad klockan 13–16. Räddningsstation Lönnånger deltar i Kustens dag. Hälsinglands tredje station, Söderhamn, är öppen klockan 12–16; stationen firar tio år med uppvisningar, tipsrunda, servering av hamburgare och besök av lots, Kustbevakningen, polis och ambulans.

Sjoraddningen

Sjöräddningssällskapet har 226 räddningsbåtar, 2 000 frivilliga som bemannar båtar och stationer och nästan 100 000 medlemmar.

Den svenska modellen för sjöräddning bygger på samverkan mellan myndigheter, organisationer och stater. Sjöfartsverket leder och ansvarar för sjöräddningen. Till detta kommer insatserna från ideella Sjöräddningssällskapet (SSRS), som faktiskt är viktigare än de statliga insatserna.

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation, som utan statsbidrag eller annat offentligt stöd utför cirka 70 procent av sjöräddningen längs Sveriges kuster och i de större insjöarna.

Den äldsta stationen i Hälsingland, Hudiksvalls sjöräddningsstation, grundades 1997 som filial till stationen i Stocka. Söderhamns sjöräddningsstation finns sedan 2005. I Lönnångersfjärden finns en sjöräddningsstation sedan 2001, som tog över från Stocka för att erbjuda sjöräddning längs främst Nordanstigs kust.

Jörgen Bengtson
Foto: Sjöräddningssällskapet