Mer sjöräddning

Motorhaverier, bränder och grundstötningar. Sjöräddningssällskapet har fått mer att göra som en följd av att fler skaffar fritidsbåtar och färre har adekvat navigationsutrustning. Det duger inte att navigera med en app i mobilen, som många tror och gör.

Svenska Dagbladet har undersökt hur många utryckningar Sjöräddningssällskapet gör. I Stockholmsområdet har utryckningarna ökat från 888 för fem år sedan till 1 006 år 2013 och 999 förra året.

Ökningen märks inte bara i vattnen kring Stockholm, utan också på andra delar av kusten.

– De hårda siffrorna säger att vi måste hjälpa till allt oftare, säger Mikael Hinnerson vid Sjöräddningssällskapet till Svenska Dagbladet i dag.

Sjoraddningen

De mest dramatiska sjöräddningarna – det som kallas search and rescue, SAR – har inte ökat i samma omfattning som det totala antalet utryckningar. I Stockholmsområdet minskade dessa fall till och med något förr året. Sjöräddningssällskapet förklarar nedgången med att organisationens förebyggande åtgärder ger resultat.

– Folk ringer i ett tidigare skede, innan det går helt åt pipan. Kanske har motorn kokat, kanske ligger de och driver. Men skillnaden nu är att de ringer innan de går på land, säger Lars Rüdén till Svenska Dagbladet.

Sjöräddningssällskapet, eller som det egentligen heter Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS), är en ideell förening, men den står för huvuddelen av all sjöräddning i Sverige. Sjöräddningssällskapet ingår via avtal med Sjöfartsverket i den organiserade sjöräddningen, där Kustbevakningen, Sjöpolisen och andra också ingår.

Sjöräddningssällskapet gör flest utryckningar av alla. Det medverkar i 70 procent av alla sjöräddningsutryckningar i Sverige.

Organisationen har 226 räddningsbåtar, från små båtar som på bilden till stora räddningskryssare. Cirka 2 000 frivilliga är engagerade i verksamheten.

Jörgen Bengtson
Foto: Sjöräddningssällskapet