Läge för Limön?

Jungfrukustens öar utanför Söderhamn är nästan omöjliga att nå utan egen båt, eftersom det inte finns tur- eller taxibåtar. Limön i Gävle är ett undantag. Hit går en båt varje dag under sommaren från Södra Skeppsbron i Gävle.

I förra veckan beslutade dock Gävle kommun, som äger ön och ansvarar för båttrafiken, att Limöbåten endast ska trafikera Limön på helgerna från och med den 2 augusti. Neddragningen till helgtrafik kommer flera veckor tidigare än vanligt. Försämringen slår mot verksamheterna på sommarön.

Limön är en av få öar i Gävlebukten. Namnet kommer från det fornnordiska ordet för kalk, lim. Ön hade länge ett kalkbrott, där mindre bemedlade Gävlebor bröt kalksten till borgarna i staden och till näraliggande bruk. Kalkstensbrytningen pågick till mitten av 1800-talet. Arbetarna bodde på Limön året runt och ägnade sig även åt jordbruk och fiske.

Den kalkrika jorden och ett bra klimat, gör att Limön har flera unika växter och ett rikt fågelliv.

Historiskt har annars Limön varit en ö för fiskare. Det fanns tidigare ett fiskeläge på ön, som Gävlefiskarna nyttjade. På bilden ser vi hamnen, med gästhamn och brygga där passagerarbåten från Gävle lägger till.

limon2011

Limö hade under 90 år lotsstation, 1822–1912. Ön fick fyr 1901; senare har en modern fyr ersatt den gamla träfyren i fyra våningar.

Limön har sen slutet av 1800-talet varit en populär utflyktsö för främst Gävleborna, som bland annat August Strindberg berättat om.

År 1939 tog Gävle stad över ägandet av ön från staten. I dag finns 150 sommarstugor på ön, varav några är uthyrningsstugor.

På ön finns ett sommarkafé, tre badplatser (Kalkudden, Scoutviken och Tärnviken), vandringsleder och rastplatser. Kommunen har renoverat den gamla fyren, som den under sommaren upplåter till konstnärer.

Jörgen Bengtson
Foto: Gävle kommun