Bryggstrid i Söderhamn

Söderhamns kommun satsar som enda hälsingekommun offensivt på att utveckla skärgården. Men ibland kan det gå för långt. Nu är kommunen involverad i en konflikt mellan två nämnder.

Bakgrunden är att Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen (KUS) placerat en brygga och parkering på Lövskär, norr om Ljusne, för att betjäna åretruntboende vintertid på öarna utanför Mjölkudden. Problemet är att kommunen inte har någon väg till bryggan.

De öbor som skulle använda parkeringen och bryggan har inte tillgång till vägen, som leder till bryggan. Vägen har sju fastighetägare, som vägrar ge kommunen tillträde. De tycker att kommunen kan använda en brygga 250 meter bort, som man når utan att beträda den aktuella vägen.

Till saken hör att den kommunala myndighetsnämnden, Bygg- och miljönämnden, motsätter sig parkeringsplatsen och bryggan.

– Vi ser inget behov av vare sig en brygga eller parkeringsplatser på den här platsen. Det finns redan en allmän brygga och tillgång till parkering 200 meter härifrån, säger Lennart Gard, ordförande för Bygg- och miljönämnden till Söderhamns-Kuriren (8/9 2014).

De två kommunala förvaltningarna strider mot varandra, med jurister och prövningar i högre juridisk instans som medel. Vad utgången blir, återstår att se.

Jörgen Bengtson