Motorväg Söderhamn–Gävle?

Bygg om till fyrfältsväg mellan Söderhamn och Gävle, så sträckan Stockholm–Hudiksvall får motorväg.

Det kräver Moderata samlingspartiet i Söderhamn.

Dubbelspår på Ostkustbanan är viktigt, men en väl fungerande Europaväg (E 4:a) mellan Stockholm och Hudiksvall är minst lika viktigt, tycker Moderaterna i Söderhamn.

skansk_motorvagI dag är E 4 Gävle–Söderhamn trefältsväg. Det är bra för trafiksäkerheten, tycker Moderaterna, men partiet anser att dagens trefältsväg är byggd för en annan trafikkapacitet än i dag. Moderaterna anser också att avstängningarna för olyckor och bärgning har varit alldeles för många och långa de senaste åren.

I en motion till Söderhamns kommunfullmäktige föreslår Moderaterna att kommun ska arbeta för att få till en fyrfilig väg i stället för dagens trefältsväg.

Enligt Trafikverket skulle det kosta två miljarder kronor att bygga en helt ny motorväg på sträckan Gävle–Söderhamn. Moderaterna vill istället använda befintlig väg och bredda den. Det tror partiet är ett betydligt billigare alternativ.

Söderhamnsmoderaterna vill också bygga ut vägen i etapper. Partiet aner att det är möjligt att börja planera för det redan i dag.

Moderatkravet i Söderhamn är en uppföljning på vad Moderaterna i Gävleborg kräver. I ett uttalande den 2 mars 2015 kräver Moderaternas regionråd, Patrik Stenvard, ”att E 4:an norr om Gävle blir fyrfältsväg”.

Söderhamns kommun förde fram kravet på fyrfältsväg i remissyttrandet över Region Gävleborgs trafiksystemanalys 2013.

– Det är jätteviktigt att det blir en fyrfilig motorväg. Det är en framkomlighets- och säkerhetsfråga, vi ser att mycket händer den sista biten innan det går ihop till ett fält, sa Johnny Olofsson, infrastrukturstrateg i Söderhamns kommun, i Söderhamns-Kuriren (29/4 2013).

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare haft en artikel om detta: Motorväg Gävle–Söderhamn? (2 maj 2013).

Jörgen Bengtson
Foto: Moderaterna