Samla på fåglar och fyrar

Många samlar på fåglar. Varför inte börja samla på fyrar?

Svenska Fyrsällskapet har givit ut en lista, där man kan ”kryssa” alla sina besök på fyrar. Förebilden är fågelskådarnas system med listor och jakt på att ha sett flest arter. Har man tillräckligt många, kommer man in i en exklusiv klubb. För fyrspanare gäller det att samla en ”artilista för fyrar”.

FyrsallskapetFyrsällskapet har i sin lista gjort ett urval på 116 fyrar. Den är en överkomlig uppgift, för den som vill utveckla sitt samlarintresse – för fyrar. De 116 namngivna fyrplatserna finns beskrivna i Svenska Fyrsällskapets bok ”Fyrhandboken”. Det är naturligtvis en tuff uppgift att samla alla fyrar, men ett antal är överkomligt.

På Hälsingekusten finns de tre klassiska fyrarna – Storjungfrun (nummer 20), Agö (19) och Gran (18) – listade. I omnejden finns Limö (23), Bönan (22) och Eggegrund (21) i Gästrikland samt Brämön (17) och Draghällan (16) i Medelpad.

Jörgen Bengtson