Sofieholm bär på mycket historia

Sofieholm vid Nianåns utflöde i havet bär på mycket historia. I dag är det känt som en gammal kraftstation i Njutångers utkant, som kommunen vill stänga och kanske riva, för att kunna göra naturreservat av nedre Nianån. Kulturintressenter vill bevara kraftstationen och den kulturmiljö som finns runtomkring.

Kraftstation skurenSofieholm har fått mycket uppmärksamhet de senaste två åren. Den gamla kulturmiljön kvalificerar sig som kulturreservat, anser arkeologerna Ola Nilsson och Lena Berg Nilsson. Njutångers hembygdsförening har ett ambitiöst skyltningsprojekt i socknen, där första skylt sattes upp just vid Sofielholm. Länsstyrelsen Gävleborg sliter med frågan om Sofieholm som naturreservat, kulturreservat eller en kombination av båda.

Sofieholm, Njutånger, är mest känt som ett mer än hundra år gammalt vattenkraftverk i Nianåns nedre del. Mindre känt är att Sofieholm tidigare var en omfattande manufaktur. Här finns en småskalig industriell historia sedan åtminstone 1797, då Iggesunds Bruk klagade på verksamheten vid Nianåns utlopp i havet. På gamla kartor från mitten av 1800-talet finns minst åtta byggnader kopplade till verksamheten.

Sofieholm finns nu som sida på Långvind.com under vinjetten Fornlämningar, som i sin tur finns under Se och göra, som ligger under webbplatsens toppflik Turist.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft några artiklar om planerna för Nianån och Sofieholm: Skyltar upp historia (1 oktober 2015), Nian natur- och kulturreservat (28 september 2015), Nianån blir naturreservat? (5 juli 2015) och Frisläppt Nianån? (23 oktober 2014).

Hälsingekusten.se kommer att fortsätta hålla ett vakande öga på den kultur- och industrihistoriskt intressanta miljön i Njutånger.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun